Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als u zelfstandig ondernemer bent,  kunt u geen beroep doen op sociale verzekeringen. Bij (tijdelijke) ziekte en arbeidsongeschiktheid bent u dus zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. U ontvangt pas een bijstandsuitkering als u helemaal geen inkomen of vermogen meer hebt. Een langdurige arbeidsongeschiktheid kan grote gevolgen hebben voor uw financiële situatie. Dan kan verzekeren een oplossing zijn. Daarvoor sluit u een arbeidsongeschiktheidsverzekering af (AOV).

Is een AOV noodzakelijk?

Of een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u noodzakelijk is, hangt af van veel verschillende factoren. We geven u graag  advies over de AOV die bij u past. Wilt u meer lezen over de kosten hiervoor, klik dan op de link.