Levensverzekering

Levensverzekeringen zijn verzekeringen waarbij de premie en/of de uitkering afhankelijk zijn van “het verzekerde leven”, dus het op een bepaalde datum al dan niet in leven zijn van de verzekerde. Er zijn allerlei soorten levensverzekeringen. Levensverzekeringen kun je indelen naar de vorm en de wijze waarop de verzekering tot uitkering komt.

Vormen van levensverzekeringen

Als we kijken naar de soorten levensverzekeringen, dan zijn er drie hoofdvormen te onderscheiden:

De spaarverzekering : Bij een spaarverzekering betaalt u een aantal jaren premie en krijgt u op een afgesproken datum een bedrag uitgekeerd. Daarmee kunt u bijvoorbeeld uw hypotheek aflossen of een wereldreis maken. Komt u (de verzekerde) tijdens de looptijd van de spaarverzekering te overlijden, dan vindt er geen uitkering plaats (en zijn alle premies verloren).

De overlijdensrisicoverzekering : Deze verzekering keert alleen uit als de verzekerde komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering. Als de verzekerde nog leeft op het moment dat de verzekering afloopt, krijgen de begunstigden niets (en zijn alle premies verloren).

Gemengde verzekering : Dit is een combinatie van de spaar- en risicoverzekering. Bij de “gemengde verzekering” wordt het overeengekomen kapitaal uitgekeerd bij het in leven zijn van de verzekerde op de einddatum dan wel onmiddellijk bij overlijden voor de einddatum. Deze verzekering keert dus altijd uit.