Doorstromers

Doorstromen naar een nieuwe hypotheek

Heeft u al een hypotheek lopen en wilt u hier iets aan veranderen? Of heeft u een hypotheek gehad en wilt u nu een nieuwe hypotheek afsluiten? Hierover kunt u bij L. van Brederode advies inwinnen.

Hypotheekvormen

Er zijn verschillende hypotheekvormen mogelijk. Het hangt van uw omstandigheden af, welke hypotheekvorm het beste bij u past.

Lineaire hypotheekBij de lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast deel van de lening af. De rente wordt steeds berekend over het nog niet afgeloste deel van de hypotheek en daalt dus. In de beginperiode zijn de hypotheeklasten het hoogst. Jaarlijks worden de lasten lager. Over de gehele looptijd bezien, is deze hypotheekvorm de voordeligste. U kunt voor deze hypotheekvorm kiezen wanneer u in korte tijd vermogen wilt opbouwen of een inkomensdaling verwacht.
AnnuïteitenhypotheekOok bij deze annuïteitenhypotheek lost u iedere maand een deel van de lening af. Aan het begin van de looptijd lost u weinig af en betaalt u veel rente; aan het eind van de looptijd lost u meer af en betaalt u minder rente. Gedurende de looptijd van de lening wordt jaarlijks hetzelfde bedrag betaald voor rente en aflossing samen. Zeker de eerste tien jaar is dat minder dan bij de lineaire hypotheek.
Jonge starters op de woningmarkt hebben veel voordeel bij deze hypotheekvorm, omdat bij aanvang de netto-maandlasten relatief laag zijn. De netto-lasten worden in de loop van de tijd hoger.
SpaarhypotheekDit is een combinatie van een hypotheek en een spaarverzekering. De gehele looptijd van de hypotheek lost u niets af. Met een deel van de spaarpremie bouwt u een spaartegoed op dat aan het einde van de looptijd wordt gebruikt voor de aflossing van de hypotheek. Het andere deel van de premie is bestemd voor de overlijdensrisicoverzekering. Deze lost uw hypotheek af mocht u of uw partner komen te overlijden.
BeleggingshypotheekDeze hypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije lening en beleggen. Er worden beleggingen aangekocht van een deel van het maandelijkse bedrag dat u betaalt. U kunt invloed uitoefenen op de manier waarop uw saldo wordt belegd. Gedurend de looptijd lost u niets af en bouwt u vermogen op via de beleggingen. De waarde van de beleggingen kan zowel hoger als lager uitvallen dan het bedrag van uw hypotheek, omdat dit afhankelijk is van het rendement van uw beleggingsportefeuille.
BankspaarhypotheekEen bankspaarhypotheek bestaat uit twee delen: een aflossingsvrije lening en een (geblokkeerde) spaar- of beleggingsrekening. Maandelijks betaalt u hypotheekrente over uw lening en stort u een bedrag op uw spaar- of beleggingsrekening. Deze rekening is uiteraard verbonden aan de hypotheek. Met het opgebouwde bedrag lost u aan het einde van de looptijd uw hypotheek af. Bij deze hypotheekvorm is het mogelijk om te profiteren van de fiscale vrijstelling in box 1. Hiermee kunt u, gedurende minimaal 15 jaar, belastingvrij een kapitaal opbouwen.
Spaar- en beleggingshypotheekOftewel hybride hypotheek. Tijdens de looptijd lost u niets af. Met deze hypotheekvorm bouwt u een tegoed op door te sparen en door te beleggen in een verzekering. Met dit saldo lost u aan het einde van de looptijd uw hypotheekschuld af. De waarde hiervan kan zowel hoger als lager uitvallen dan het bedrag van uw hypotheek.
LevenhypotheekDit is een combinatie van een hypotheek en een levensverzekering. Gedurende de looptijd lost u niets af. Met een deel van de premie bouwt u binnen de levensverzekering waarde op waarmee aan het einde van de looptijd de hypotheek wordt afgelost. Het andere deel van de premie is bestemd voor de overlijdensrisicoverzekering. Deze lost uw hypotheek af mocht u of uw partner komen te overlijden.
Aflossingsvrije hypotheekU betaalt bij deze hypotheek alleen rente. Maximaal 50% van het totale hypotheekbedrag mag aflossingsvrij zijn sinds augustus 2011. U lost de hypotheek uiteindelijk af door de verkoop van uw woning of betaling vanuit eigen middelen. Als u tussentijds wilt aflossing kan dit vaak boetevrij tot 20%.