Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Met een bedrijfsaansprakelijkheidverzekering (AVB) dekt u het aansprakelijkheidsrisico af die u als ondernemer of als bedrijf loopt om aangesproken te worden voor schade die wordt veroorzaakt in het kader van uw bedrijfsactiviteiten.

Waarvoor kunt u aansprakelijk gesteld worden?

  • Schade die anderen lijden door toedoen van u als ondernemer
  • Schade die anderen lijden door toedoen van uw personeel
  • Schade die anderen lijden doordat u een gebrekkig product in de markt heeft gebracht
  • Schade die uw personeel oploopt door onveilige werkomstandigheden
  • Schade die anderen lijden doordat u of uw personeel verkeerde adviezen hebben gegeven
  • Schade die anderen lijden voor het veroorzaken van milieuvervuiling

Maar niet voor elke beroepsgroep kan een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekking bieden. Voor bestuurders van bedrijven is er een speciale bestuurdersaansprakelijkheid verzekering en voor bepaalde beroepen zoals architecten, advocaten, notarissen is er de beroepsaansprakelijkheid verzekering.
Laat u door ons adviseren!